นักเก็ตไก่พร้อมปรุง จากแบรนด์ CP

นักเก็ตไก่พร้อมปรุง ขนาด 200กรัม ราคา 62 บาท

นักเก็ตไก่พร้อมปรุง เนื้อหาผลิตภัณฑ์
คุณประโยชน์ทางโภชนาการต่อ 1 ถุง
ควรจะแบ่งรับประทาน 2 ครั้ง
พลังงาน 420 กิโลแคลอรี่ *21%, น้ำตาล 4 กรัม *6%, ไขมัน 24 กรัม *37%, โซเดียม 1020 มก. *43%
*คิดเป็นจำนวนร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

วิธีการจัดเตรียมและก็เก็บรักษา
สถานที่รักษา
เก็บที่อุณหภูมิแช่แข็ง -18˚C หรือต่ำกว่า กรุณาอย่านำไปแช่แข็งอีกรอบเมื่อสินค้าละลาย…

...
Read More